Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.038 din 14 septembrie 2018privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul a 5 unităţi administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi ale art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se declară finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:a)
  Miroşi, judeţul Argeş;
  b) Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa;c) Oboga, judeţul Olt;d) Liţa şi Ciuperceni, judeţul Teleorman.
  Articolul 2(1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unităţile administrativ-teritoriale menţionate la art. 1 lit. a)-d), cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.
  (2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unităţile administrativ-teritoriale menţionate la art. 1 lit. a)-d), îşi pierd valabilitatea.(4) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în unităţile administrativ-teritoriale menţionate la art. 1 lit. a)-d), dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 14 septembrie 2018.Nr. 1.038.-----