Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.127 din 24 septembrie 2018pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IAnexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 2, numărul curent 14 va avea următorul cuprins:
  14.Creţan RemusUniversitatea de Vest din Timişoara
  2. La anexa nr. 2, numărul curent 43 va avea următorul cuprins:
  43.Pop Horia-FlorinUniversitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca
  3. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 2 va avea următorul cuprins:
  2.Mitrana VictorUniversitatea din Bucureşti
  4. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 33 va avea următorul cuprins:
  33.Filip Gabriela AdrianaUniversitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» din Cluj-Napoca
  Articolul II
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 24 septembrie 2018.Nr. 5.127.-----