Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 794 din 4 octombrie 2018privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Runcu, judeţul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei Runcu, judeţul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 4 octombrie 2018.Nr. 794.Anexa nr. 1STEMAcomunei Runcu, judeţul Vâlcea
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Runcu, judeţul VâlceaDescrierea stemei Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Runcu se compune dintr-un scut triunghiular cu flancurile rotunjite, tăiat. În partea superioară, pe fond albastru, se află 7 fructe, 4 mere sus, cu câte o codiţă şi câte două frunze aşezate în fascie şi uşor orientate în sus, şi 3 prune jos, de asemenea, cu câte o codiţă şi câte două frunze aşezate în fâscie şi uşor orientate în jos, totul de aur.În vârful scutului, pe fond roşu, se află o roată cu 8 spiţe de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumateMerele şi prunele fac referire la o ocupaţie importantă a locuitorilor, pomicultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.Roata face trimitere la carul ce are o piesă rotundă din lemn, denumită „runc“, cu ajutorul căreia se prindea leuca de loitră.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.----