Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 793 din 4 octombrie 2018privind aprobarea stemei comunei Odoreu, judeţul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Odoreu, judeţul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei Odoreu, judeţul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 4 octombrie 2018.Nr. 793.Anexa nr. 1STEMAcomunei Odoreu, judeţul Satu Mare
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Odoreu, judeţul Satu MareDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1, stema comunei Odoreu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în săritoare.În partea superioară, în câmp albastru, se află cinci spice de grâu de aur, în mănunchi.In dreapta, în câmp roşu, se află o floare de nufăr de argint, cu o frunză verde naturală. În stânga, în câmp roşu, se află o liră de aur.Vârful scutului, în câmp albastru, este încărcat cu un zid de cetate având un turn crenelat de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumateSpicele de grâu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.Floarea de nufăr aminteşte de balta cu nuferi de pe teritoriul localităţii.Lira face aluzie la tradiţia culturală a zonei şi la Cenaclul Preludii, înfiinţat în anul 1978.Zidul de cetate face referire la denumirea localităţii (odor, cetate).Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----