Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 791 din 4 octombrie 2018privind aprobarea modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018Data intrării în vigoare 10-10-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 4 octombrie 2018.Nr. 791.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul MaramureşDescrierea steaguluiModelul steagului comunei Mireşu Mare este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, format din trei fâşii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor: roşu, alb, albastru. În centru, pe fâşia de culoare albă este imprimată stema comunei Mireşu Mare.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steagului Descrierea stemeiStema comunei Mireşu Mare se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară, în câmp roşu, se află un stârc de argint, înconjurat deasupra de şapte stele de aur, dispuse în semicerc.În partea inferioară, în câmp albastru, se află un războinic în tunică roşie cu cizme de aur, ţinând în mâna dreaptă o spadă de argint, iar în mâna stângă un mănunchi de spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateStârcul face referire la specia de păsări unicat în judeţ.Cele şapte stele indică numărul satelor componente ale comunei.Brâul undat reprezintă râul Someş.Războinicul se regăsea pe sigiliile şi stemele puşcaşilor din secolul al XVII-lea, care aveau rolul de a asigura paza graniţelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Semnificaţiile elementelor însumateVârful undat dă denumirea localităţii.
  Capul de berbec şi ramurile de stejar simbolizează creşterea animalelor şi bogăţia cinegetică a zonei.Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albă transmite puritate, curăţenie şi neutralitate.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar şi aerul şi simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă.Culoarea roşie înseamnă putere, acţiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voinţă, agresivitate, dorinţa de a servi patria.
  -----