Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.202 din 16 octombrie 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2017Data intrării în vigoare 24-10-2017
    Formă consolidată valabilă la data 06-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-11-2018 până la data de 24-06-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.202 din 16 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 841 din 24 octombrie 2017, la data de 06 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.496 din 22 decembrie 2017; ORDINUL nr. 1.355 din 25 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 10.353 din 16.10.2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se înfiinţează şi funcţionează ca organisme consultative ale Ministerului Sănătăţii:a) comisii de specialitate;b) subcomisii de specialitate;c)