Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 229 din 4 martie 2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009Data intrării în vigoare 16-03-2009
    Formă consolidată valabilă la data 02-11-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-11-2018 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 229 din 4 martie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 162 din 16 martie 2009, la data de 02 Noiembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015; HOTĂRÂREA nr. 318 din 6 mai 2015; HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Petricani nr. 9 A, sectorul 2, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.La data de 08-05-2015 Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015.(3) Romsilva este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(4)