Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 18 august 2017de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 29 august 2017Data intrării în vigoare 01-09-2017
  Formă consolidată valabilă la data 01-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-12-2018 până la data de 17-06-2019


  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 77 din 18 august 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 697 din 29 august 2017.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 18 august 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 697 din 29 august 2017, la data de 01 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 127 din 22 decembrie 2017; ORDINUL nr. 65 din 29 martie 2018; ORDINUL nr. 178 din 24 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. II-V din ORDINUL nr. 178 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 26 octombrie 2018:Articolul IISocietatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. modifică procedurile referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi în concordanţă cu prevederile regulamentului prevăzut la art. I, cu consultarea operatorilor economici din sectorul energiei electrice, cu asigurarea funcţionării pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi prin alocarea certificatelor verzi rezultate din tranzacţiile încheiate într-o sesiune de tranzacţionare proporţional cu ofertele de vânzare/cumpărare de certificate verzi începând cu data de 1 decembrie 2018, şi le transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin. Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul V(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2018, cu excepţia art. II, care intră în vigoare la data publicării.(2) Prin derogare de la prevederile art. 23 lit. f) şi ale art. 24 alin. (4) din regulamentul prevăzut la art. I, în perioada 1 decembrie 2018 -31 martie 2019, sesiunile de tranzacţionare pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi se organizează de cel puţin două ori pe lună, conform regulilor stabilite de Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. în procedurile prevăzute la art. II din prezentul ordin.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru participanţii la piaţa de certificate verzi care, la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt suspendaţi de la piaţa de certificate verzi sau o componentă a acesteia, Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. aplică prevederile art. 16 din regulamentul prevăzut la art. I, fără a proceda la revocarea acestora de la piaţa de certificate verzi.