Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 77 din 18 august 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 29 august 2017Data intrării în vigoare 01-09-2017
    Formă consolidată valabilă la data 01-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-12-2018 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 77 din 18 august 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 697 din 29 august 2017, la data de 01 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 127 din 22 decembrie 2017; ORDINUL nr. 65 din 29 martie 2018; ORDINUL nr. 178 din 24 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IX, art. XI alin. (1), şi art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 10 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. elaborează procedurile referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi în concordanţă cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 1, cu consultarea operatorilor economici din sectorul energiei electrice, cu asigurarea funcţionării pieţelor centralizate anonime de certificate verzi începând cu data de 1 septembrie 2017, şi le transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare. (2)