Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 28 iulie 2016privind procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016Data intrării în vigoare 01-08-2016
  Formă consolidată valabilă la data 15-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-10-2018 până la data de 24-06-2019


  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 819 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 583 din 1 august 2016.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a PROCEDURII din 28 iulie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 583 din 1 august 2016, la data de 15 Octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017; ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017; ORDINUL nr. 1.389 din 30 octombrie 2017; ORDINUL nr. 1.517 din 27 noiembrie 2017; ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018; ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018; ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Articolul 1Scopul proceduriiPrezenta procedură stabileşte modalitatea de alocare a sumelor, responsabilităţile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea şi monitorizarea finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unităţile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Domeniul de aplicarePrezenta procedură se aplică lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (program) iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale din cadrul acestora, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (34^1) şi (34^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.