Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 819 din 28 iulie 2016privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016Data intrării în vigoare 01-08-2016
    Formă consolidată valabilă la data 15-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-10-2018 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 819 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 583 din 1 august 2016, la data de 15 Octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017; ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017; ORDINUL nr. 1.389 din 30 octombrie 2017; ORDINUL nr. 1.517 din 27 noiembrie 2017; ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018; ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018; ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:- dispoziţiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 9 din 14 iulie 2016 prin care au fost aprobate Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.