Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REZOLUTIE MEPC nr. 184(59) din 17 iulie 2009Liniile directoare din 2009 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate
EMITENT
 • ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014Data intrării în vigoare 03-03-2014
  Formă consolidată valabilă la data 15-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-10-2018 până la data de 24-09-2019


  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 139 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REZOLUTIEI MEPC nr. 184(59) din 17 iulie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 153 din 3 martie 2014, la data de 15 Octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,amintind, de asemenea, că anexa VI la MARPOL a intrat în vigoare la 19 mai 2005,amintind în continuare Rezoluţia MEPC.170(57), prin care Comitetul a adoptat Liniile directoare pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate,luând notă de faptul că anexa VI revizuită la MARPOL a fost adoptată prin Rezoluţia MEPC.176(58), care este aşteptată să între în vigoare la 1 iulie 2010,luând notă, de asemenea, de faptul că regula 4 din anexa VI revizuită la MARPOL permite utilizarea unor metode alternative de conformitate cel puţin la fel de eficace, din punctul de vedere al reducerii emisiilor, ca acelea prevăzute în anexa VI revizuită la MARPOL, inclusiv oricare dintre standardele specificate în regula 14, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie,recunoscând necesitatea de a se revizui liniile directoare pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, în conformitate cu dispoziţiile anexei VI revizuite la MARPOL,luând în considerare Liniile directoare din 2009 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, care au fost dezvoltate de Subcomitetul pentru lichide şi gaze în vrac la a treisprezecea sa sesiune,1. adoptă Liniile directoare din 2009 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;2. invită guvernele să aplice Liniile directoare din 2009 de la 1 iulie 2010;