Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REZOLUTIE MEPC nr. 182(59) din 17 iulie 2009Instrucţiunile din 2009 pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI revizuită la MARPOL
EMITENT
 • ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014Data intrării în vigoare 03-03-2014
  Formă consolidată valabilă la data 15-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-10-2018 până la data de 24-09-2019


  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 139 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REZOLUTIEI MEPC nr. 182(59) din 17 iulie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 153 din 3 martie 2014, la data de 15 Octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,amintind, de asemenea, că anexa VI la MARPOL a intrat în vigoare la 19 mai 2005,amintind în continuare Rezoluţia MEPC.96(47) prin care Comitetul a adoptat Instrucţiunile pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI la MARPOL 73/78,luând notă de faptul că anexa VI revizuită la MARPOL a fost adoptată prin Rezoluţia MEPC.176(58) care este aşteptată să între în vigoare la 1 iulie 2010,luând notă, de asemenea, de faptul că regula 18.8.1 referitoare la calitatea combustibilului lichid, în cadrul anexei VI revizuite la MARPOL, cere ca nota de livrare a buncherului să fie însoţită de un eşantion reprezentativ din combustibilul lichid livrat luând în considerare instrucţiunile care urmează a fi elaborate de către organizaţie,recunoscând necesitatea de a amenda Instrucţiunile pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI la MARPOL 73/78, în conformitate cu prevederile anexei VI revizuite la MARPOL,luând în considerare amendamentele la Instrucţiunile pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI la MARPOL 73/78 pregătite de către Subcomitetul pentru lichide şi gaze în vrac la cea dea treisprezecea sa sesiune,1. adoptă Instrucţiunile din 2009 pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI revizuită la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;2. invită guvernele să aplice instrucţiunile, astfel cum sunt amendate, începând de la 1 iulie 2010;