Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 139 din 19 februarie 2014pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014Data intrării în vigoare 03-03-2014
    Formă consolidată valabilă la data 15-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-10-2018 până la data de 24-09-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 139 din 19 februarie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 153 din 3 martie 2014, la data de 15 Octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    La data de 15-10-2018 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:Articolul 1Se publică următoarele instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională:a) Rezoluţia MEPC.182(59) din 17 iulie 2009 - Instrucţiunile din 2009 pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI revizuită la MARPOL, prevăzută în anexa nr. 1;b) Rezoluţia MEPC.184(59) din 17 iulie 2009 - Liniile directoare din 2009 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, prevăzută în anexa nr. 2.c) Rezoluţia MEPC.259(68) din 15 mai 2015 - Liniile directoare din 2015 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate, prevăzută în anexa nr. 3.La data de 15-10-2018 Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.485 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018