Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 3 noiembrie 2006Data intrării în vigoare 03-11-2006
    Formă consolidată valabilă la data 11-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-10-2018 până la data de 19-05-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 896 din 3 noiembrie 2006 la data de 11 Octombrie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 111 din 25 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008; LEGEA nr. 41 din 13 martie 2009; LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014; LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

    Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.
    Una dintre componentele principale ale politicii externe a României o reprezintă îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de organismele internaţionale de securitate, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, precum şi faţă de alţi parteneri sau coaliţii de voinţă la care statul român este parte, prin participarea cu personal militar şi civil la acţiuni militare cu grad ridicat de pericol.Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimţită la nivelul organismului militar, recunoaşterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni şi de cultivare a spiritului de solidaritate şi camaraderie faţă de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.Imposibilitatea menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate are efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant al capacităţii de luptă şi factor esenţial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredinţate.Astfel, lipsa unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în ţară a celor care au dobândit invalidităţi din cauza acţiunilor militare la care au luat parte în teatrul de operaţii din Afganistan, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situaţiilor extraordinare prezentate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1