Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 477 din 22 aprilie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009Data intrării în vigoare 14-05-2009
    Formă consolidată valabilă la data 11-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-10-2018 până la data de 20-05-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 477 din 22 aprilie 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 322 din 14 mai 2009, la data de 11 Octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 983 din 26 august 2014; ORDINUL nr. 169 din 17 februarie 2015; ORDINUL nr. 669 din 27 mai 2015; ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016; ORDINUL nr. 796 din 13 iulie 2017; ORDINUL nr. 1.399 din 7 decembrie 2017; ORDINUL nr. 703 din 30 mai 2018; ORDINUL nr. 937 din 25 iulie 2018; ORDINUL nr. 1.281 din 4 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    La data de 28-11-2016 Titlul a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe şi al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 3.974/273 din data de 22 aprilie 2009/15 aprilie 2009,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se înfiinţează Registrul Naţional de Transplant, denumit în continuare RNT.(2) RNT asigură monitorizarea continuă a activităţii de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenţia Naţională de Transplant.(3) RNT este compus din registre naţionale specifice, după cum urmează:a)