Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 11 decembrie 2009 de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali
EMITENT
 • CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 26 ianuarie 2010Data intrării în vigoare 26-01-2010
  Formă consolidată valabilă la data 10-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-10-2018 până la data de 18-06-2019


  *) Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 32 din 11 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 26 ianuarie 2010.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a METODOLOGIEI din 11 decembrie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 58 din 26 ianuarie 2010, la data de 10 Octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 25 din 3 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 11 din 21 martie 2013; HOTĂRÂREA nr. 12 din 11 decembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 23 din 2 octombrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 9 din 17 martie 2016; HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018; HOTĂRÂREA nr. 27 din 12 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.La data de 03-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018(1^1) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz.La data de 03-07-2018 Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018(2) Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.