Structură Act


Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 19 aprilie 2007Data intrării în vigoare 22-04-2007
    Formă consolidată valabilă la data 09-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-10-2018 până la data de 25-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 92 din 10 aprilie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 262 din 19 aprilie 2007, la data de 09 Octombrie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; LEGEA nr. 163 din 11 iulie 2011; ORDONANŢA nr. 21 din 30 august 2011; LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016; LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public în comune, oraşe, municipii, judeţe şi în zonele asociaţiilor de dezvoltare comunitară.(2) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene şi ale municipiului Bucureşti.(3) Transportul local de persoane şi de mărfuri poate fi transport public sau transport în cont propriu, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.(4) Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea următoarelor principii:a) promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;