Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015Data intrării în vigoare 02-02-2015
    Formă consolidată valabilă la data 09-10-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-10-2018 până la data de 21-08-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANȚEI nr. 10 din 28 ianuarie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015, la data de 09 Octombrie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 166 din 24 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1(1) Se aprobă organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.(2) Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.(3) Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe reprezintă premii în înţelesul art. 75 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    Notă CTCE * ) Legea nr. 571/2003 prvind Codul fiscal a fost abrogată prin art. 502 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Definirea veniturilor din premii si jocuri de noroc se regăsește la art. 108 din actuala reglementare.