Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORMĂ nr. 15 din 25 februarie 2016privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 7 martie 2016Data intrării în vigoare 07-03-2016
  Formă consolidată valabilă la data 26-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-10-2018 până la data de 11-10-2022


  Notă CTCE *) Forma consolidată a NORMEI nr. 15 din 25 februarie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 170 din 7 martie 2016, la data de 26 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 15 din 21 septembrie 2018.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile:- art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi ale art. 3 din Statutul Fondului de garantare a asiguraţilor;- art. 49 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;- art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 24 februarie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.