Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 9 martie 2017de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora
EMITENT
 • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 martie 2017Data intrării în vigoare 17-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 25-09-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-09-2018 până la data de 09-05-2021


  Aprobată prin Decizia nr. 463 din 9 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a PROCEDURII din 9 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 190 din 17 martie 2017, la data de 25 Septembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 463 din 9 martie 2017; DECIZIA nr. 383 din 2 martie 2018; DECIZIA nr. 593 din 4 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  A. Consideraţii preliminareObiectul prezentei proceduri îl constituie selecţia operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, prin publicarea unui anunţ în ziare de largă răspândire naţională, precum şi postarea pe siteul propriu al fiecărei unităţi penitenciare.La data de 22-03-2018 Primul paragraf de la litera A. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 383 din 2 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 22 martie 2018 Contractul se va încheia pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării, noua procedură fiind iniţiată în timp util raportat la această dată, pentru a se asigura continuitatea serviciilor către deţinuţi. Operatorul suportă cheltuielile de energie electrică stabilite de către unitatea penitenciară, aferente echipamentelor folosite, conform consumurilor specifice. Achitarea contravalorii chiriei, precum şi a contravalorii utilităţilor se face lunar, în maximum 30 de zile de la data facturării. Locatarul are obligaţia de a efectua plata impozitului pe clădiri aferent folosirii spaţiului închiriat în conformitate cu art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Stadiul fizic al spaţiului închiriat se constată de către părţile contractante la momentul predării/recepţionării lui, printr-un proces-verbal de predare-primire, care va fi anexat la contract. Spaţiul închiriat va fi exploatat în bune condiţii. Locatarul, precum şi subcontractorii acestuia trebuie să respecte următoarele reguli:a) locatarul trebuie să comunice locatorului o listă cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi numele delegaţilor şi şoferilor care vor asigura mentenanţa sistemului implementat;b)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!