Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (**republicată**)pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010Data intrării în vigoare 13-08-2010
    Formă consolidată valabilă la data 19-09-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-09-2018 până la data de 17-06-2019

    Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.577 din 13-08-2010

    **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 139/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:a) atragerea în balanţa energetică naţională a resurselor regenerabile de energie, necesare creşterii securităţii în alimentarea cu energie şi reducerii importurilor de resurse primare de energie;b) stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi regional şi crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;c)