Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.048 din 6 septembrie 2018pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018Data intrării în vigoare 14-09-2018

  În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere constatarea că numărul membrilor unor comisii de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare nu poate asigura calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora,luând act de demisiile unor membri ai Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,având în vedere vacantarea unor locuri în componenţa Consiliului general, respectiv a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, ca urmare a demisiilor,în temeiul art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
  Articolul IAnexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „2.Deleanu CălinCentrul de Chimie Organică «Costin D. Neniţescu» din Bucureşti“
  2. La anexa nr. 2, numărul curent 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „8.Berinde VasileUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca“
  3. La anexa nr. 2, numărul curent 11 se abrogă.4. La anexa nr. 2, numărul curent 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „14.Drăguţ LucianUniversitatea de Vest din Timişoara“
  5. La anexa nr. 2, numărul curent 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „20.Mesaroş ClaudiuUniversitatea de Vest din Timişoara“
  6. La anexa nr. 2, numărul curent 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „26.Beuran MirceaUniversitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti“
  7. La anexa nr. 2, numărul curent 34 se abrogă.8. La anexa nr. 2, numărul curent 42 se abrogă.9. La anexa nr. 2, numărul curent 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „43.Ipate Florentin
  Universitatea din Bucureşti“
  10. La anexa nr. 2, numărul curent 45 se abrogă.11. La anexa nr. 2, numărul curent 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „48.Pop Ioan-AurelAcademia Română“
  12. La anexa nr. 3, la punctul 1 „Matematică“, numerele curente 1, 3, 8, 11 şi 16 se abrogă.
  13. La anexa nr. 3, la punctul 1 „Matematică“, după numărul curent 18 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 19, 20, 21, 22 şi 23, cu următorul cuprins:
  „19.Covei Dragoş-PătruAcademia de Studii Economice din Bucureşti
  20.Joiţa MariaUniversitatea Politehnica din Bucureşti
  21.Groşan Teodor SilviuUniversitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca
  22.Berinde Vasile - preşedinteUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  23.Crăciun Eduard-MariusUniversitatea «Ovidius» din Constanţa“
  14. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numerele curente 1, 8 şi 9 se abrogă.15. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „6.Păun Paul Andrei - vicepreşedinteUniversitatea din Bucureşti“
  16. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „7.Pop Horia-Florin - preşedinteUniversitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca“
  17. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:
  „10.Barbu TudorAcademia Română - Filiala Iaşi“
  18. La anexa nr. 3, la punctul 3 „Fizică“, numerele curente 6, 8, 14 şi 16 se abrogă.19. La anexa nr. 3, la punctul 3 „Fizică“, după numărul curent 18 se introduc două noi numere curente, numerele curente 19 şi 20, cu următorul cuprins:
  „19.Cristea MihailUniversitatea Politehnica din Bucureşti
  20. Stan CristinaUniversitatea Politehnica din Bucureşti“
  20. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numerele curente 1 şi 14 se abrogă.21. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „2.Deleanu Călin - preşedinteCentrul de Chimie Organică «Costin D. Neniţescu» din Bucureşti“
  22. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „4.Dăneţ Andrei Florin - vicepreşedinteUniversitatea din Bucureşti“
  23. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, după numărul curent 16 se introduc două noi numere curente, numerele curente 17 şi 18, cu următorul cuprins:
  „17.Hurduc NicolaeUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iaşi
  18.Marin LuminiţaInstitutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» - Iaşi“
  24.
  La anexa nr. 3, la punctul 5 „Ştiinţele pământului“, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „1.Codrea VladUniversitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca“
  25. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Ştiinţele pământului“, numerele curente 5 şi 11 se abrogă.26. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Ştiinţele pământului“, numărul curent 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „19.Creţan Remus - preşedinteUniversitatea de Vest din Timişoara“
  27. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Inginerie civilă şi management“, numerele curente 8, 16, 19 şi 21 se abrogă.28. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Inginerie civilă şi management“, după numărul curent 23 se introduc două noi numere curente, numerele curente 24 şi 25, cu următorul cuprins:
  „24.Moga Ligia MihaelaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  25.Croitoru Cristiana VeronaUniversitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti“
  29. La anexa nr. 3, la punctul 7 „Ingineria materialelor“, numărul curent 7 se abrogă.30. La anexa nr. 3, la punctul 7 „Ingineria materialelor“, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17, cu următorul cuprins:
  „17.Bejinariu CosticăUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iaşi“
  31. La anexa nr. 3, la punctul 8 „Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale“, numerele curente 9 şi 11 se abrogă.32. La anexa nr. 3, la punctul 9 „Inginerie electrică“, numerele curente 1, 10 şi 11 se abrogă.33. La anexa nr. 3, la punctul 9 „Inginerie electrică“, după numărul curent 11 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 12, 13 şi 14, cu următorul cuprins:
  „12.Ciuprina FlorinUniversitatea Politehnica din Bucureşti
  13.Dincă Cristian
  Universitatea Politehnica din Bucureşti
  14.Enache SorinUniversitatea din Craiova“
  34. La anexa nr. 3, la punctul 10 „Inginerie energetică“, numărul curent 7 se abrogă.35. La anexa nr. 3, la punctul 10 „Inginerie energetică“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:
  „10.Istrate Dumitru-MarcelUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iaşi“
  36. La anexa nr. 3, la punctul 11 „Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie“, numerele curente 4 şi 16 se abrogă.37. La anexa nr. 3, la punctul 11 „Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie“, numărul curent 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „11.Vertan Constantin - vicepreşedinteUniversitatea Politehnica din Bucureşti“
  38. La anexa nr. 3, la punctul 13 „Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi“, numărul curent 11 se abrogă.39. La anexa nr. 3, la punctul 13 „Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12, cu următorul cuprins:
  „12.Dragu VasileUniversitatea Politehnica din Bucureşti“
  40. La anexa nr. 3, la punctul 14 „Ingineria resurselor vegetale şi animale“, după numărul curent 24 se introduc două noi numere curente, numerele curente 25 şi 26, cu următorul cuprins:
  „25.Oroian Mircea-AdrianUniversitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava
  26.Imbrea Florin Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timişoara“
  41. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială şi management“, numărul curent 2 se abrogă.42. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială şi management“, numărul curent 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „14.Doicin Cristian-Vasile - vicepreşedinteUniversitatea Politehnica din Bucureşti“
  43. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială şi management“, după numărul curent 19 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 20, 21 şi 22, cu următorul cuprins:
  „20.Lile RamonaUniversitatea «Aurel Vlaicu» din Arad
  21.Dobrea Răzvan CătălinAcademia de Studii Economice din Bucureşti
  22.Purcărea Anca AlexandraUniversitatea Politehnica din Bucureşti“
  44. La anexa nr. 3, la punctul 17 „Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică“, numerele curente 7, 8, 12, 15, 18, 19 şi 23 se abrogă.45. La anexa nr. 3, la punctul 17 „Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică“, după numărul curent 27 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 28, 29 şi 30, cu următorul cuprins:
  „28.Rizescu Ciprian IonUniversitatea Politehnica din Bucureşti
  29.Ripeanu Răzvan GeorgeUniversitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
  30.Munteanu LigiaInstitutul de Mecanica Solidelor“
  46. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „22.Covic AdrianUniversitatea de Medicină şi Farmacie «Grigore T. Popa» din Iaşi“
  47. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „24.Hinescu Mihail-EugenUniversitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti“
  48.
  La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, după numărul curent 27 se introduc şase noi numere curente, numerele curente 28, 29, 30, 31, 32 şi 33, cu următorul cuprins:
  „28.Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei - vicepreşedinteUniversitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» din Cluj-Napoca
  29.Beuran Mircea - preşedinteUniversitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti
  30.Rogozea Liliana MarcelaUniversitatea «Transilvania» din Braşov
  31.Clichici Simona ValeriaUniversitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» din Cluj-Napoca
  32.Osiac EugenUniversitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
  33.Stanciu CarolAcademia Română - Filiala Iaşi“
  49. La anexa nr. 3, la punctul 21 „Medicină veterinară“, numărul curent 11 se abrogă.50. La anexa nr. 3, la punctul 21 „Medicină veterinară“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12, cu următorul cuprins:
  „12.Dărăbuş GheorgheUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timişoara“
  51. La anexa nr. 3, la punctul 24 „Ştiinţe juridice“, după numărul curent 15 se introduc două noi numere curente, numerele curente 16 şi 17, cu următorul cuprins:
  „16.Bădescu MihaiAcademia de Studii Economice din Bucureşti
  17.Bercea LucianUniversitatea de Vest din Timişoara“
  52. Laanexa nr. 3, la punctul 25 „Sociologie, ştiinţe politice şi administrative“, numerele curente 12, 16 şi 30 se abrogă.53. La anexa nr. 3, la punctul 25 „Sociologie, ştiinţe politice şi administrative“, după numărul curent 32 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 33, 34 şi 35, cu următorul cuprins:
  „33.Buzea CarmenUniversitatea «Transilvania» din Braşov
  34.Sandu Ştefan AntonioUniversitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava
  35.Seceleanu Andra
  Universitatea «Andrei Şaguna» din Constanţa“
  54. La anexa nr. 3, la punctul 28 „Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport“, numărul curent 4 se abrogă.55. La anexa nr. 3, la punctul 28 „Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport“, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:
  „18.Bădău DanaUniversitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş“
  56. La anexa nr. 3, la punctul 29 „Filologie“, după numărul curent 13 se introduc două noi numere curente, numerele curente 14 şi 15, cu următorul cuprins:
  „14.
  Câmpan DianaUniversitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia
  15.Dragomirescu AdinaInstitutul de Lingvistică «Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti» din Bucureşti“
  57. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, numărul curent 1 se abrogă.58. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, numărul curent 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „5.Mesaroş Claudiu - preşedinteUniversitatea de Vest din Timişoara“
  59. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:
  „10.Huzum EugenAcademia Română - Filiala Iaşi“
  60. La anexa nr. 3, la punctul 31 „Istorie şi studii culturale“, după numărul curent 17 se introduc două noi numere curente, numerele curente 18 şi 19, cu următorul cuprins:
  „18.Timotin AndreiInstitutul de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti
  19.Nicoară ToaderUniversitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca“
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 6 septembrie 2018.Nr. 5.048.----