Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 1.075 din 5 septembrie 2018privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul şedinţei din data de 29.08.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare nr. 828/24.08.2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drăgăşani, str. Decebal, bloc M2-2, scara A, etaj 2, ap. 4, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 576/28.07.2009, reprezentată de către domnul Teodorescu Virgil, în calitate de administrator, şi a constatat următoarele:1. Prin Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.795/2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a aprobat suspendarea, la cerere, a activităţii societăţii, pentru o perioadă de 3 ani.
  2. Prin Adresa nr. 25.931 din 3.08.2018, Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat aprobarea încetării activităţii de intermediere. Totodată, s-a trimis la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Hotărârea nr. 1 din 24.07.2018, prin care s-a hotărât:– „Se va solicita la Autoritatea de Supraveghere Financiară de către domnul Teodorescu Virgil, în numele societăţii, aprobarea încetării activităţii de intermediere a S.C. STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.“3. Conform balanţelor de verificare ale Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., aceasta nu înregistrează debite (prime nedecontate) în relaţia cu societăţile de asigurare cu care a colaborat. 4. Societatea nu are colaboratori - asistenţi în brokeraj persoane fizice sau juridice înregistraţi în Jurnalele asistenţilor în brokeraj, iar în Registrul personalului propriu nu există nicio înregistrare.5. Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite în contul taxei de funcţionare, datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară.
  Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1
  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Drăgăşani, str. Decebal, bloc M2-2, scara A, etaj 2, ap. 4, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 576/28.07.2009, reprezentată de către domnul Teodorescu Virgil, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.
  Articolul 2După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Ovidiu Răzvan Wlassopol
  Bucureşti, 5 septembrie 2018.
  Nr. 1.075.----