Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 710 din 5 septembrie 2018privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă normativele de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018, prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Finanţarea cheltuielilor aferente organizării acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Consiliului Naţional al Audiovizualului, în bugetul de stat pentru anul 2018, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, în limita sumei de 50 mii lei, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Prin derogare de la prevederile cap. 1 pct. 3 şi cap. 2 pct. 2 din partea I a Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea unui număr de maximum 70 de persoane - 30 străine şi 40 române.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
  Laura Corina Georgescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 septembrie 2018.Nr. 710.Anexa nr. 1NORMATIVELE DE CHELTUIELIaferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018
  Nr. crt.Tip cheltuialăLimita maximă
  1Cocktail 50 lei/persoană
  2Masă oficială 200 lei/persoană
  3Cheltuieli de masă 100 lei/persoană
  4Trataţii, pauză de cafea20 lei/persoană
  5Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor (inclusiv bilete CityBus)100 lei/persoană
  6Organizarea unor vizite la obiective turistice40 lei/persoană
  7Cheltuieli de organizare (închiriere sală de conferinţe şi dotări)13.000 lei
  8Materiale informative şi de lucru50 lei/persoană
  Anexa nr. 2DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELIaferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018
  Nr. crt.ObiectulSuma (lei)
  1Cheltuieli de masă/masă oficială/cocktail/trataţii uzuale - cocktail în data de 3 octombrie 2018 pentru maximum 70 de persoane (străini şi români) x 50 lei/persoană = 3.500 lei - masă oficială în data de 4 octombrie 2018, 70 de persoane (străini şi români) x 200 lei/persoană = 14.000 lei - cheltuieli de masă în data de 5 octombrie 2018, 30 de persoane (străini) x 100 lei/zi/persoană = 3.000 lei - alte cheltuieli, cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii pentru 70 de persoane (străini) x 2 zile x 20 lei/persoană = 2.800 lei23.300
  2Cheltuieli privind cadouri de protocol 10 delegaţii x 200 lei = 2.000 lei2.000
  3Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali (inclusiv bilete CityBus), 30 de persoane (străini) x 100 lei/persoană = 3.000 lei3.000
  4Cheltuieli privind vizita la Palatul Parlamentului, 30 de persoane (străini) x 40 lei = 1.200 lei1.200
  5Cheltuieli de organizare (închiriere sală de conferinţe şi dotări)13.000
  6Materiale informative şi de lucru 70 de persoane x 50 lei/persoană = 3.500 lei
  3.500
  7Alte cheltuieli4.000
   TOTAL50.000
  -----