Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 697 din 5 septembrie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018Data intrării în vigoare 13-09-2018

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 989/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 1 (E 68) Braşov-Sibiu, km 173 + 800 - km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se completează după cum urmează:1.
  După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:Articolul 2^1Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, în condiţiile legii, potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
  2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.3. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  Articolul II(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, sunt în cuantum de 37,218 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 65 „Cheltuieli aferente Programelor cu Finanţare Rambursabilă“, articolul 65.01 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.(2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se încadrează în suma aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2010.(3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul IIIMinisterul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 septembrie 2018.Nr. 697.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010)LISTA imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora,
  precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr. crt.UATJudeţulNumele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenuluiTarlaua/Parcela iniţialăNr. cadastralCategorie folosinţăSuprafaţa totală acte (mp)Carte funciară Suprafaţă de expropriat (mp)Intravilan/ ExtravilanValoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  1ŞincaBraşovMARCU MARIAT49/PS 1656/2
  82/1Ps16.757FCF3.472Extravilan3.374,78
  2ŞincaBraşovBULENCIU GHEORGHET49/PS 1656/369/1Ps5.709FCF1.922Extravilan1.868,18
  3
  ŞincaBraşovMATAU MARIAT49/PS 1656/470/1Ps21.658FCF4.017Extravilan3.904,52
  4ŞincaBraşovPOPA GHEORGHET49/PS 1656/575/1Ps10.112FCF
  476Extravilan462,67
  5ŞincaBraşovSTANEASA LEONTET48/PS 1643/1465/1Ps5.432FCF33Extravilan32,08
  6ŞincaBraşovPOPA MARIAT48/PS 1643/1564/1Ps4.601FCF305Extravilan296,46
  7ŞincaBraşovROITA MARIAT48/PS 1643/1388/1Ps4.979FCF624Extravilan606,53
  8
  ŞincaBraşovCATOIU LEONTET48/PS 1643/1261/1Ps1.597FCF251Extravilan243,97
  9ŞincaBraşovMUSINA GHEORGHET49/PS 1656/773/1Ps7.309FCF
  327Extravilan317,84
  10ŞincaBraşovNICALAU GHEORGHET48/PS 1643/1163/1Ps6.069FCF392Extravilan381,02
  11ŞincaBraşovCATOI AURELT48/PS 1643/10
  66/1Ps2.894FCF183Extravilan177,88
  12ŞincaBraşovMATAU MARIAT48/PS 1643/980/1Ps4.724FCF1.465Extravilan1.423,98
  Şinca
  80/2Ps3.259Extravilan3.167,75
  13ŞincaBraşovROITA MARIAT48/PS 1643/889/1Ps13.189FCF854Extravilan830,09
  Şinca89/2Ps
  12.335Extravilan11.989,62
  14ŞincaBraşovSTANEASA RAFIRAT48/PS 1643/778/1Ps3.503FCF222Extravilan215,78
  15ŞincaBraşovGRAMA CORNELT49/PS 1656/8
  74/1Ps7.387FCF115Extravilan111,78
  16ŞincaBraşovCATOIU LEONTET49/PS 1656/972/1Ps9.092FCF500Extravilan486,00
  17
  ŞincaBraşovGRAMA IOANT49/PS 1656/1071/1Ps3.805FCF54Extravilan52,49
  18ŞincaBraşovSTANEASA PAULINAT48/PS 1643/679/1Ps6.048FCF224Extravilan217,73
  19ŞincaBraşovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T48/PS 155891/1Ps65.862FCF70Extravilan68,04
  20ŞincaBraşovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T46/PS 1554
  76/1Ps39.286FCF223Extravilan216,76
  Şinca76/2Ps164Extravilan159,41
  21ŞincaBraşovGRAMA IOANT42/PS 143668/1Ps
  6.736FCF126Extravilan122,47
  22ŞincaBraşovSCHNEIDER VALERIAT42/PS 1339/277/1Ps585.436FCF684Extravilan664,85
  23ŞincaBraşov
  POPA GHEORGHET42/PS 1333/162/1Ps184.949FCF1721Extravilan1.672,81
  24ŞincaBraşovSOLCHEA AURELT8/A 83/281/1A19.643FCF174Extravilan
  187,92
  Şinca81/2A260Extravilan280,80
  25ŞincaBraşovSTANDAVID AURELT5/A 42/187/1A1.861FCF865Extravilan934,20
  26
  ŞincaBraşovOPREAFENEA TOADERT5/A 42/283/1A2.685FCF347Extravilan374,76
  27ŞincaBraşovGOCIU LEONTET17/A 432/286/1A5.139FCF
  535Extravilan577,80
  28ŞincaBraşovFINGHIS NICOLAIET3/A 27/1/184/1A2.203FCF28Extravilan30,24
  29ŞincaBraşovALECU MARIAT3/A 27/1/2
  85/1A3.811FCF222Extravilan239,76
  30ŞincaBraşovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T48/PS 162194/1Ps18.810FCF143Extravilan139,00
  31ŞincaBraşovNICALAU VICTORT48/F 162792/1F22.475FCF329Extravilan319,79
  32ŞincaBraşovGOCIU RAFIRAT41/F 161595/1F4.796FCF
  370Extravilan359,64
  33ŞincaBraşovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T41/F 131767/1F17.310FCF161Extravilan156,49
  34ŞincaBraşovTEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)T48/PS 1626
  93/1Ps919.955FCF339Extravilan329,51
  Şinca93/2Ps228Extravilan221,62
    TOTAL     38.019 37.217,02
  *) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  -----