Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010Data intrării în vigoare 01-01-2011
  Formă consolidată valabilă la data 17-09-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-09-2018 până la data de 23-07-2019
  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 , publicate în Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010, la data de 17 Septembrie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 126 din 23 septembrie 2014; LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE A se vedea şi art. III din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016, care prevede: "Art. III - (1) Pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, de concediul fără plată sau de stimulentul de inserţie reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, modificările aduse prin prezenta lege se aplică după cum urmează:a) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi pentru cele aflate în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, modificarea opţiunii se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;b) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului;c) pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie, indiferent de opţiunea de concediu exprimată iniţial, şi care nu se află în situaţia prevăzută la lit. a), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu.(2) În aplicarea alin. (1) se emit instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice".
  Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 menținând aceeași denumire a ministerului. HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.HOTĂRÂREA nr. 26 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015 care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 februarie 2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 februarie 2016. HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 februarie 2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 februarie 2016 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 26 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale. Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Notă CTCE Art. IV și V din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010, prevăd: