Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 661 din 24 aprilie 2017privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2017Data intrării în vigoare 25-04-2017
    Formă consolidată valabilă la data 14-09-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-09-2018 până la data de 18-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 661 din 24 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017, la data de 14 Septembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.117 din 8 august 2017; ORDINUL nr. 241 din 12 martie 2018; RECTIFICAREA nr. 241 din 12 martie 2018; ORDINUL nr. 963 din 13 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 640/CAB/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Contractele pentru finanţare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se definitivează în baza Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cu modificările ulterioare.Articolul 3