Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 140 din 15 noiembrie 2017privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 noiembrie 2017Data intrării în vigoare 16-11-2017
    Formă consolidată valabilă la data 12-09-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-09-2018 până la data de 25-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 140 din 15 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017, la data de 12 Septembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2 din 8 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 18 din 19 februarie 2018; ORDINUL nr. 46 din 11 mai 2018; ORDINUL nr. 74 din 10 iulie 2018; ORDINUL nr. 101 din 5 septembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. IV alin. (7) şi art. VI alin. (2) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă situaţia centralizată a clădirilor în care sunt organizate şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Situaţia centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie se actualizează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a apariţiei unor modificări de natură a conduce la reclasificarea acestora.