Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.461 din 27 august 2018privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 4 septembrie 2018Data intrării în vigoare 04-09-2018
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-09-2018 până la data de 20-04-2021

  În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 27 august 2018.
  Nr. 4.461.ANEXĂCALENDARULde administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-20191. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:Scris - Limba română - 7 mai 2019Scris - Limba maternă - 7 mai 2019Citit - Limba română - 8 mai 2019Citit - Limba maternă - 8 mai 2019Matematică - 9 mai 2019Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 10 mai 20192. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:Limba română - 14 mai 2019Matematică - 15 mai 2019Limba maternă -16 mai 2019
  3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:Limbă şi comunicare - 22 mai 2019Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 23 mai 2019
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!