Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.343 din 31 august 2018privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018Data intrării în vigoare 03-09-2018

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.607/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 92 alin. (5) şi a anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Persoanele fizice şi juridice care solicită scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi introducerea terenurilor agricole în intravilan au obligaţia de plată a valorii tarifului, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora, calculată conform prevederilor prezentului ordin. (2) Valoarea tarifului calculat conform prevederilor prezentului ordin se comunică solicitanţilor prin nota de calcul emisă de către direcţiile pentru agricultură judeţene, structuri care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi se plăteşte numai în baza acestei note de calcul. (3) Valoarea tarifului se achită de către solicitant, care are calitatea de beneficiar, sau de către orice altă persoană, în numele acestuia. Persoanele fizice şi juridice care depun cereri şi achită tarife în numele solicitantului au calitatea de deponent. Documentele de plată se eliberează pe numele beneficiarului.(4) Valoarea tarifului prevăzut la art. 1 se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după publicarea de către Institutul Naţional de Statistică pe pagina oficială de internet a coeficientului de inflaţie aplicabil anului pentru care se aprobă.
  Articolul 3Direcţiile pentru agricultură judeţene urmăresc aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 31 august 2018.Nr. 1.343.ANEXĂ Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan,precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

  Clasa terenului agricol12345
  Tarif - lei/mp4,003,503,002,502,00
  Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie - lei/mp4,05363,54693,04022,53352,0268
  NOTE:• Coeficientul de inflaţie aplicabil pentru perioada anului 2018 este în valoare de 1,34, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.• Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa în mp cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie din tabel.• Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie, datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzut în prezenta anexă, se aplică până la data de 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor până la data publicării de către Institutul Naţional de Statistică pe pagina oficială de internet a coeficientului de inflaţie aplicabil anului următor şi aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  -----