Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 3 din 23 august 2018pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 24 august 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1(1) În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019, şefilor de delegaţii străine li se asigură însoţirea pe drumurile publice cu unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române, cu ocazia reuniunilor ministeriale ale Consiliului Uniunii Europene, desfăşurate pe teritoriul României.
  (2) Prin şefi de delegaţii străine se înţeleg persoanele care ocupă funcţiile de miniştri, miniştri delegaţi, miniştri adjuncţi, secretari de stat, subsecretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi şi şefi de instituţii europene, comisari europeni, şefi de agenţii europene sau orice alt oficial, desemnat din partea entităţii invitate ca fiind şef al delegaţiei, care conduc delegaţiile participante la reuniunile ministeriale desfăşurate pe perioada Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene.
  Articolul 2(1) Deplasarea şefilor de delegaţii străine, pe timpul prezenţei lor în România, se realizează în coloană, autovehiculele poliţiei rutiere având în funcţiune semnalele speciale de avertizare sonoră şi luminoasă de culoare roşie.(2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe timpul deplasării la reuniunile ministeriale în condiţiile alin. (1), coloana de vehicule se consideră a avea regim de circulaţie prioritară.(3) Circulaţia în regim prioritar se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 3Asigurarea fluenţei circulaţiei şi a însoţirii prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează la solicitarea Serviciului de Protecţie şi Pază ori a Ministerului Afacerilor Externe, după caz.Articolul 4Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, fiind aplicabilă până la data de 30 iunie 2019 inclusiv.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,

  Victor Negrescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 23 august 2018.Nr. 3.-----