Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 25 mai 1994Data intrării în vigoare 01-06-1994
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-09-2018 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 32 din 19 mai 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 25 mai 1994, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de:LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999; LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001; LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001; LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002; LEGEA nr. 394 din 30 octombrie 2006; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 abrogată de LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; ORDONANŢA nr. 18 din 29 august 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  **) Pentru o vedere completă și cronologică asupra regimului sponsorizarii a se avea în vedere şi următoarele articole din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare:Art. 15, alin. (2), lit. e) - "(2) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;"Art. 21, alin. (4), lit. p) - "(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» această limită se determină potrivit normelor;2. 20% din impozitul pe profit datorat.Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.Art. 42, lit. f) - "În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;"Art. 48, alin. (3), lit. d) - "Nu sunt considerate venituri brute: d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii."Art. 48, alin. (5), lit. a) - "Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);"Art. 128, alin. (8), lit. f) - "Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condiţiile stabilite prin norme."Art. 129, alin. (5) lit. a) - "Nu constituie prestare de servicii efectuată cu plata:a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activităţii economice a persoanei impozabile sau prestarea de servicii în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, în condiţiile stabilite prin norme;"

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!