Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 357 din 24 mai 2018privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 6 iunie 2018Data intrării în vigoare 06-06-2018
    Formă consolidată valabilă la data 27-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-08-2018 până la data de 21-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 357 din 24 mai 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 466 din 6 iunie 2018, la data de 27 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 643 din 23 august 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Lista proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat, în condiţiile legii, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în calitate de unitate centralizată de fundamentare şi atribuire pentru proiectele strategice de investiţii realizate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, prevăzută în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.Articolul 2Cheltuielile necesare pentru pregătirea şi atribuirea proiectelor strategice de investiţii în parteneriat public-privat prevăzute în anexă se vor suporta din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în condiţiile legii.Articolul 3