Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994Data intrării în vigoare 29-08-1994
    Formă consolidată valabilă la data 30-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-08-2018 până la data de 25-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 41 din 12 august 1994, publicate în Monitorul Oficial nr. 241 din 29 august 1994, la data de 30 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 2000; LEGEA nr. 443 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 235 din 2 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 229 din 1 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA nr. 50 din 25 august 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 17 noiembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 22 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 21 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010; LEGEA nr. 146 din 5 iulie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011; LEGEA nr. 119 din 4 iulie 2012; LEGEA nr. 120 din 4 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 27 noiembrie 2012; LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2013; ORDONANŢA nr. 24 din 14 august 2013; LEGEA nr. 320 din 28 noiembrie 2013; ORDONANŢA nr. 2 din 29 ianuarie 2014; ORDONANŢA nr. 7 din 31 iulie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015; ORDONANŢA nr. 25 din 19 august 2015; ORDONANŢA nr. 28 din 19 august 2015; ORDONANŢA nr. 34 din 26 august 2015; LEGEA nr. 262 din 3 noiembrie 2015; LEGEA nr. 317 din 11 decembrie 2015; ORDONANŢA nr. 4 din 27 ianuarie 2016; LEGEA nr. 96 din 16 mai 2016; LEGEA nr. 240 din 29 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017; LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017; LEGEA nr. 124 din 30 mai 2017; LEGEA nr. 181 din 18 iulie 2017; ORDONANŢA nr. 7 din 23 august 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform art. unic din LEGEA nr. 229 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, în titlu, în preambul şi în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă se înlocuieşte sintagma membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.) cu sintagma membru fondator al Reţelei Internaţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.).
    Ţinând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizaţii internaţionale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,având în vedere importanţa participării, în continuare, la aceste organizaţii pentru dezvoltarea cooperării cu alte state şi pentru promovarea intereselor ţării noastre,în temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:Articolul 1Se aprobă lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru care se vor achita cotizaţii anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizaţie (anexa nr. 1).Articolul 2