Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.622 din 27 aprilie 2018privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 mai 2018Data intrării în vigoare 18-05-2018
    Formă consolidată valabilă la data 22-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-08-2018 până la data de 24-05-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.622 din 27 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 425 din 18 mai 2018, la data de 22 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 4.215 din 1 august 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare a planurilor-cadru pentru învăţământul special, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă Lista planurilor-cadru pentru învăţământul special, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3