Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENTUL din 18 iulie 2018ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului şi ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de interes naţional 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 9 august 2018Data intrării în vigoare 09-08-2018


  Aprobat prin Ordinul nr. 762 din 18 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 694 din 9 august 2018.
  Articolul 1(1) Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Limitele ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 1970, de pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.(3) Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului este situată pe raza judeţului Bihor, în unităţile administrativ-teritoriale: Cherechiu (6%), Curtuişeni (32%), Sălacea (30%), Şimian (46%), Tarcea (47%) şi Valea lui Mihai (47%), şi pe raza judeţului Satu Mare, în unităţile administrativ-teritoriale: Andrid (42%), Căuaş (5%), Ciumeşti (76%), Foieni (54%), Pir (18%), Pişcolt (52%), Sanislău (61%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%) şi Carei (7%).Articolul 2(1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.(2) Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare, şi pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 1970, de pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (3) Situl de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului este situat pe raza judeţului Satu Mare, în unităţile administrativ-teritoriale: Ciumeşti (73%), Foieni (51%), Pişcolt (47%), Sanislău (58%) şi Urziceni (47%), şi pe raza judeţului Bihor, în unităţile administrativ-teritoriale Curtuişeni (28%), Şimian (40%) şi Valea lui Mihai (47%).
  Articolul 3(1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0021 Câmpia Ierului a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare.(2) Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI0021 Câmpia Ierului au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare, şi pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 1970, de pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.(3) Situl de importanţă comunitară ROSCI0021 Câmpia Ierului este situat pe raza judeţului Bihor, în unităţile administrativ-teritoriale: Cherechiu (58%), Curtuişeni (15%), Diosig (2%), Sălacea (46%), Şimian (3%), Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%) şi Săcueni (18%), şi pe raza judeţului Satu Mare, în unităţile administrativ-teritoriale: Andrid (41%), Cauaş (7%), Pir (22%), Pişcolt (<1%), Santău (18%) şi Tiream (37%).
  Articolul 4(1) Rezervaţia naturală 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, ca arie naturală protejată de interes naţional.(2) Rezervaţia naturală 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi este de tip botanic.(3) Rezervaţia naturală 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi cuprinde o zonă de păşune acoperită de vegetaţie, unde este întâlnită o specie de iarbă mediteraneeană Corynephorus canescens, cunoscută şi sub denumirea de iarbă de argint, plantă care se dezvoltă şi se adaptează în condiţii extreme pe teren arid, pe vreme de secetă, căldură şi altele asemenea.(4) Rezervaţia naturală 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi este situată în judeţul Bihor, pe teritoriul administrativ al comunei Şimian, satul Voivozi, suprapusă cu situl ROSCI0020 Câmpia Careiului, respectiv ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului.Articolul 5(1)
  Rezervaţia naturală 2.676. Pădurea Urziceni a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000, cu modificările ulterioare.
  (2) Rezervaţia naturală 2.676. Pădurea Urziceni este de tip forestier.(3) Rezervaţia naturală 2.676. Pădurea Urziceni reprezintă o arie naturală protejată de interes naţional, conform Legii nr. 462/2001, rezervaţie naturală de tip botanic împădurită cu specii lemnoase de frasin - Fraxinus excelsior, în asociere cu stejar - Quercus robur, ulm de câmp - Ulmus minor, plop alb - Populus alba, plop negru - Populus nigra, alun - Corylus avellana, soc - Sambucus nigra, corn - Cornus mas.(4) Rezervaţia naturală 2.676. Pădurea Urziceni este situată în judeţul Satu Mare, pe teritoriul administrativ al comunei Urziceni, satul Urziceni-Pădure, suprapusă cu situl ROSCI0020 Câmpia Careiului, respectiv ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului.
  Articolul 6(1) Rezervaţia naturală 2.677. Dunele de nisip Foieni a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000, cu modificările ulterioare.(2)
  Rezervaţia naturală 2.677. Dunele de nisip Foieni este de tip botanic.
  (3) Rezervaţia naturală 2.677. Dunele de nisip Foieni reprezintă o arie naturală protejată de interes naţional, conform Legii nr. 462/2001, rezervaţie naturală de tip botanic din „Câmpia Careiului“, parte integrantă a Câmpiei de Vest, cu dune de nisip, fixate de sol cu specii de vegetaţie termofilă, dintre care: păiuşul - Festuca vaginata şi specia ierboasă - Corynephorus canescens.(4) Rezervaţia naturală 2.677. Dunele de nisip Foieni este situată în judeţul Satu Mare, pe teritoriul administrativ al comunei Foieni, suprapusă cu situl ROSCI0020 Câmpia Careiului, respectiv ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului.
  Articolul 7(1) Rezervaţia naturală 2.679. Mlaştina Vermeş a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000, cu modificările ulterioare.(2) Rezervaţia naturală 2.679. Mlaştina Vermeş reprezintă o arie naturală protejată de interes naţional, conform Legii nr. 462/2001, rezervaţie naturală de tip botanic cu o deosebită importanţă sub aspect floristic, faunistic, geologic şi peisagistic.(3)
  Rezervaţia naturală 2.679. Mlaştina Vermeş reprezintă o mlaştină eutrofă înfiripată în spaţiul de interdune continentale din Câmpia Careiului, care reprezintă sectorul nordic al Câmpiei de Vest a ţării, cu o vegetaţie bogată în specii relictare.
  (4) Rezervaţia naturală 2.679. Mlaştina Vermeş este situată în judeţul Satu Mare, pe teritoriul administrativ al comunei Sanislău, suprapusă cu situl ROSCI0020 Câmpia Careiului, respectiv ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului.
  Articolul 8(1) Rezervaţia naturală 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000, cu modificările ulterioare.(2) Rezervaţia naturală 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece reprezintă o arie naturală protejată de interes naţional de tip floristic şi faunistic, cu o deosebită importanţă sub aspect floristic, faunistic, geologic şi peisagistic.(3) Rezervaţia naturală 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece reprezintă o zonă naturală (mlaştini) aflată în Câmpia Valea Ierului, ce adăposteşte o gamă floristică bogată în vegetaţie lacustră şi asigură condiţii de adăpost şi hrană mai multor specii faunistice mamifere, păsări, peşti, batracieni, caracteristice zonelor umede.(4)
  Rezervaţia naturală 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece se află în partea nordică a judeţului Bihor, aproape de limita de graniţă cu judeţul Satu Mare, pe teritoriul administrativ al comunei Sălacea, în partea sud-vestică a satului omonim, suprapusă cu situl ROSCI0021 Câmpia Ierului, respectiv ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului.
  Articolul 9(1) Managementul ariilor naturale protejate definite la art. 1-8 este asigurat de asocierea a 3 entităţi, respectiv Asociaţia Coridorul Verde, Ocolul Silvic Codrii Sătmarului şi Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, numiţi în continuare Custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 14 din 12.05.2016.(2) Datele de contact ale Custodelui sunt:a) Asociaţia Coridorul Verde, cu sediul în Bucureşti, aleea Barajul Cucuteni nr. 10, bl. M8A, sc. 1, et. 4, ap. 19, camera 3, sectorul 3, tel.: 0314322065, 07452578600, e-mail: coridorulverde@gmail.com, reprezentată prin doamna Alina Frim, în calitate de preşedinte;b) Ocolul Silvic Codrii Sătmarului, cu sediul în Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor nr. 35, judeţul Satu Mare, tel./fax 0361409162, e-mail: codrii_satmarului@yahoo.com, reprezentat prin domnul ing. Balogh Sandor, în calitate de şef ocol;c) Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, cu sediul social în Oradea, str. Sovata nr. 27, bl. PB7, ap. 6, tel./fax 0359416011, e-mail: contact@aquacrisius.ro şi cu sediul destinat ariei naturale protejate în Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, tel./fax: 0359416011, e-mail: contact@aquacrisius.ro, mihaitogor@yahoo.com, judeţul Bihor, reprezentată prin domnul Togor Mihai, în calitate de preşedinte.(3) Referirea la aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului se va face în continuare cu sintagma Aria de protecţie specială avifaunistică.(4) Referirea la siturile de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului, ROSCI0021 Câmpia Ierului se va face în continuare cu sintagma Siturile de importanţă comunitară.(5) Referirea la rezervaţiile naturale protejate de interes naţional: 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece se va face în continuare cu sintagma Arii naturale protejate de interes naţional.(6) Referirea la aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, la siturile de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului, ROSCI0021 Câmpia Ierului, la rezervaţiile naturale protejate de interes naţional 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece se va face în continuare cu sintagma Arii naturale protejate.
  Articolul 10Circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Ariilor naturale protejate este reglementată astfel:1. Accesul public cu mijloace motorizate este permis numai pe drumurile deschise circulaţiei publice.2. Circulaţia cu mijloace motorizate pe drumurile de exploatare agricolă/forestieră este permisă numai deţinătorilor cu orice titlu de terenuri agricole sau păduri, administratorilor acestor terenuri şi angajaţilor acestora.3. Accesul, respectiv practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate, de genul enduro, A.T.V.-uri, sunt interzise.4. Pe suprafaţa Ariilor naturale protejate de interes naţional circulaţia cu mijloace motorizate este interzisă.5. Circulaţia cu mijloace motorizate este permisă personalului cu atribuţii în gospodărirea apelor în vederea monitorizării şi efectuării lucrărilor de întreţinere a cursurilor de apă, în conformitate cu art. 28 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 11(1) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie şi proprietăţilor ce se suprapun Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară se supun revizuirii, în vederea armonizării lor cu planul de management aprobat al Ariilor naturale protejate, şi vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe.(2) Până la revizuirea amenajamentelor silvice, lucrările silvice prevăzute în amenajamente vor fi efectuate doar în măsura în care nu generează impact potenţial negativ asupra speciilor şi habitatelor de interes conservativ.(3) Ocoalele silvice au obligaţia de a solicita şi obţine avizul pentru activităţile de exploatare forestieră conform reglementărilor în vigoare.Articolul 12(1) Unităţile de exploatare forestieră vor utiliza tehnologii de exploatare şi transport adaptate condiţiilor existente, cu impact minim asupra mediului.
  (2) Acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din interiorul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară, se vor realiza doar după obţinerea avizului Custodelui, cu respectarea legislaţiei de mediu şi a celei silvice.(3) Se interzic acţiunile de combatere a dăunătorilor forestieri care pot afecta semnificativ starea de conservare a speciilor de interes conservativ care fac obiectul protecţiei Ariei de protecţie specială avifaunistică şi a Siturilor de importanţă comunitară.(4) Acţiunile de combatere a dăunătorilor se vor putea realiza doar cu substanţe cu acţiune selectivă, autorizate bio, care nu afectează semnificativ starea de conservare a speciilor de interes conservativ, avizate de Custode.
  Articolul 13(1) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din interiorul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară este asigurat de gestionarii fondurilor cinegetice.(2) Activităţile de gospodărire a vânatului din fondurile cinegetice, inclusiv cele de recoltare/capturare, se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.
  (3) În vederea conservării speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor cinegetice a căror suprafaţă se suprapune suprafeţei Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară vor recolta, la solicitarea Custodelui, pisicile şi câinii hoinari găsiţi pe suprafeţele fondurilor de vânătoare, care pot avea un impact negativ asupra speciilor de interes conservativ ce fac obiectul protecţiei Ariilor naturale protejate.(4) Gestionarii fondurilor cinegetice vor solicita avizul Custodelui pentru evaluarea efectivelor de vânat ale speciilor protejate din Aria de protecţie specială avifaunistică şi Siturile de importanţă comunitară.(5) Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa Custodele, înainte cu 5 zile lucrătoare, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.
  Articolul 14(1) În vederea conservării speciilor şi habitatelor naturale, inclusiv a celor pentru care Aria de protecţie specială avifaunistică şi Siturile de importanţă comunitară au fost declarate ca atare, şi a speciilor faunei de interes cinegetic, gestionarii fondului cinegetic vor include cu prioritate suprafaţa Ariilor naturale protejate în zone de linişte a faunei cinegetice.(2) Suprafeţele Ariilor naturale protejate de interes naţional vor fi incluse integral în zone de linişte a faunei cinegetice în care vânătoarea nu va fi permisă.
  (3) În vederea evitării deranjului păsărilor de interes conservativ care cuibăresc în păduri, este interzisă vânătoarea în păduri în perioada de cuibărire, respectiv 1 martie-31 august.
  Articolul 15(1) Practicarea pescuitului/pescuitului recreativ-sportiv în habitatele piscicole naturale din Aria de protecţie specială avifaunistică şi Siturile de importanţă comunitară se poate exercita numai cu avizul Custodelui.(2) Gestionarii bazinelor amenajate pentru piscicultură stabilesc măsuri de protecţie prin care să se asigure că speciile alohtone de peşti din heleşteie nu ajung în apele naturale.(3) Orice activitate de populare cu peşte a apelor naturale, a braţelor secundare, a braţelor moarte şi a canalelor se va face cu avizul Custodelui.(4) Este interzisă introducerea, respectiv popularea de/cu specii alohtone de peşti pe teritoriul Ariilor naturale protejate.
  (5) Sunt interzise tăierea şi îndepărtarea sau distrugerea prin orice mijloace a vegetaţiei din habitatele acvatice şi umede în perioada 1 martie-31 august în zonele de reproducere a speciilor de păsări de interes conservativ, cu excepţia cazului unor fenomene de înmulţire în masă a unor specii de plante alohtone invazive, când aceste activităţi sunt permise numai pe baza avizului prealabil al Custodelui.(6) Este interzisă construcţia de lacuri, bălţi, şanţuri colectoare de orice tip, respectiv decolmatarea acestora fără avizul Custodelui, cu excepţia intervenţiilor operative în caz de situaţii de urgenţă.
  Articolul 16Pe teritoriul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară sunt permise activităţi turistice, de agrement, educaţionale şi ştiinţifice, desfăşurate cu avizul Custodelui.Articolul 17(1) Cercetarea ştiinţifică din cadrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de cunoaştere ştiinţifică, inventariere, monitorizare şi conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile şi a speciilor protejate pentru care a fost instituit regimul de protecţie a rezervaţiilor naturale.
  (2) Custodele Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional susţine cercetarea ştiinţifică în cadrul ariilor protejate aflate în custodie. Acesta acţionează permanent pentru includerea ariilor naturale protejate în programele de cercetare naţionale şi internaţionale.(3) Custodele iniţiază, atunci când este cazul, intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a habitatelor şi/sau al repopulării cu specii de plante şi animale protejate, caracteristice habitatului, Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional, pe baza unor studii bine fundamentate, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, conform reglementărilor în vigoare.(4) Activităţile de cercetare ştiinţifică se desfăşoară doar cu avizul Custodelui, care le sprijină logistic, la solicitările şi în limita posibilităţilor.(5) În cazul temelor de cercetare ştiinţifică, al studiilor, rapoartelor, măsurătorilor, observaţiilor şi al altora asemenea derulate în cadrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional, se va încheia un contract de colaborare care să asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management al Ariilor naturale protejate. Clauzele contractului vor fi stabilite de comun acord de către părţi. Contractul va prevedea respectarea drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală conform legislaţiei în vigoare.(6) Recoltarea de probe şi colectarea speciilor protejate de floră şi faună pentru temele de cercetare ştiinţifică, colecţii ştiinţifice, analize sau ca material educativ se vor face doar cu acordul scris al Custodelui.(7) Accesul, recoltarea probelor necesare pentru monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane de către specialişti se va realiza cu înştiinţarea şi avizul Custodelui.(8) Folosirea în scop ştiinţific a oricăror substanţe chimice în cadrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional, fără acordul Custodelui, este interzisă.
  Articolul 18(1) Custodele susţine organizarea oricăror activităţi şi acţiuni de educaţie ecologică sau a altor activităţi care au ca scop conservarea şi ocrotirea naturii.(2) Activităţile de educaţie şi instruire ecologică se realizează numai cu aprobarea Custodelui.(3) Activităţile de educaţie şi instruire ecologică se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant al Custodelui.Articolul 19(1) Turismul şi educaţia ecologică au ca scop primordial conştientizarea publicului asupra necesităţii protecţiei valorilor naturale şi culturale din aria protejată, respectiv dezvoltarea atitudinii eco-civice.(2) În cadrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional sunt permise activităţi de turism şi de educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului regulament.(3) Accesul turiştilor în cadrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional se face prin respectarea traseelor şi marcajelor turistice. Traseele şi marcajele turistice pot fi făcute de Custode sau de alte organizaţii numai cu avizul Custodelui şi după omologarea acestora, conform prevederilor legale.(4) Vizitarea Ariei de protecţie specială avifaunistică şi a Siturilor de importanţă comunitară, respectiv a Ariilor naturale protejate de interes naţional, din afara traseelor, drumurilor şi marcajelor turistice, se face numai cu avizul Custodelui.(5) Custodele poate stabili un sistem de tarife, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele practicate sunt afişate în locul de acces în aria naturală protejată şi sunt comunicate persoanelor interesate, la cerere.(6) Fotografierea sau filmarea în scop comercial în cadrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional, fără aprobarea Custodelui, este interzisă. Pentru folosirea aparatelor de fotografiat sau filmat în scop comercial în perimetrul ariei naturale protejate se va percepe un tarif în conformitate cu alin. (5).(7) Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare se colectează de turişti/vizitatori pe teritoriul Ariilor naturale protejate şi vor fi depuse la punctele de colectare existente în localităţile limitrofe Ariilor naturale protejate, indiferent de distanţa la care se află aceste puncte de colectare.
  (8) Perturbarea liniştii în aria naturală protejată prin orice fel de mijloace - pocnitori, folosirea de echipamente audio şi altele asemenea - este strict interzisă.(9) Sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru foc.
  Articolul 20Deţinătorii, cu orice titlu, ai terenurilor din cadrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor.Articolul 21(1) Se interzice exploatarea de agregate minerale - piatră, lut, nisip şi altele asemenea - din zonele care nu au fost desemnate pentru acest scop de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale sau alte instituţii abilitate în acest sens.
  (2) Exploatarea resurselor naturale neregenerabile (agregate minerale, piatră, lut, nisip) din cadrul zonelor desemnate pentru acest scop se face numai cu acordul Custodelui, dacă obţinerea actelor de reglementare necesare nu s-a făcut până la semnarea convenţiei de custodie.
  Articolul 22(1) Planurile de dezvoltare pentru zonele incluse în Aria de protecţie specială avifaunistică şi în Siturile de importanţă comunitară, respectiv în Ariile naturale protejate de interes naţional se modifică de către autorităţile responsabile în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale planului de management aprobat.(2) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv Ariilor naturale protejate de interes naţional, dar care ar putea afecta în mod semnificativ ariile, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra Ariilor naturale protejate, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acestora, conform prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru programele/planurile/proiectele aflate în proiectare/execuţie, amplasate în interiorul/vecinătatea Ariilor naturale protejate, se vor respecta condiţiile impuse în actele de reglementare emise de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
  Articolul 23(1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii etc., întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se pot realiza doar după obţinerea avizului favorabil al Custodelui.(2) Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se pot realiza doar după obţinerea avizului favorabil al Custodelui.Articolul 24Accesul vizitatorilor însoţiţi de câini se poate face doar cu condiţia ca aceştia să fie ţinuţi permanent în lesă.Articolul 25(1) Camparea se face numai în locurile special desemnate şi amenajate în acest scop. Locurile special desemnate şi amenajate vor fi realizate de proprietarii de terenuri, administraţia locală a domeniului public şi privat al localităţii, ocolul silvic în calitate de administrator al pădurilor, cu avizul şi înştiinţarea Custodelui.(2) Camparea pe teritoriul Ariilor naturale protejate de interes naţional este interzisă.(3) Aprinderea focului se poate face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens şi numai cu cărbune sau lemn adus din reţeaua comercială. Tăierea vegetaţiei lemnoase sau colectarea lemnului uscat pentru aprinderea focului este interzisă.Articolul 26Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare, a panourilor informative sau indicatoare, a marcajelor turistice, a locurilor special amenajate, a pubelelor este interzisă.Articolul 27(1) Păşunatul pe teritoriul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară se desfăşoară cu respectarea prevederilor planului de management şi a legislaţiei în vigoare.(2) Utilizarea raţională a pajiştilor şi păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de Custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună sălbatică.(3) În cazul în care proprietarul sau administratorul păşunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de păşunat între aceştia.(4) În contracte se specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de păşunat, suprafeţele şi limitele acestora, precum şi obligaţiile utilizatorului privind locul de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă şi drumurilor de acces şi trebuie să fie prezentate Custodelui în vederea avizării.(5) Numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat conform legislaţiei în vigoare.(6) Adăpatul se va realiza numai în punctele avizate de Custode.(7) Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia ca, anual, să pună la dispoziţia custodelui datele necesare elaborării anchetei pastorale.
  Articolul 28(1) Păşunatul animalelor domestice în pădure este interzis. Trecerea animalelor domestice prin pădure spre locurile de păşunat, adăpat, adăpost etc. este permisă numai pe trasee delimitate şi în perioadele precizate, cu avizul Custodelui.(2) Păşunatul animalelor domestice în zonele umede şi/sau mlăştinoase, precum şi trecerea animalelor prin aceste zone sunt interzise.(3) Păşunatul şi trecerea animalelor domestice pe teritoriul Ariilor naturale protejate de interes naţional sunt interzise.(4) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face numai cu avizul Custodelui.Articolul 29Pentru gospodărirea pajiştilor Custodele aprobă încărcătura maximă permisă pentru păşunat sau perioadele în care sunt permise activităţile agricole, prin avizul pe care îl emite în vederea desfăşurării activităţilor.Articolul 30(1) Realizarea oricăror investiţii în interiorul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară se face cu avizul Custodelui, conform reglementărilor în vigoare.(2) Pe teritoriul Ariilor naturale protejate de interes naţional este interzisă realizarea de construcţii, cu excepţiile prevăzute de lege sau cu excepţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.(3) Construirea de noi drumuri permanente în cuprinsul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară se face în condiţiile legii.
  Articolul 31În interiorul Ariilor naturale protejate de interes naţional nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite.Articolul 32(1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a limitelor şi a prevederilor referitoare la ariile naturale protejate de interes comunitar şi la ariile naturale protejate de interes naţional menţionate anterior.(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul Custodelui pentru asigurarea conformităţii cu prevederile planului de management.(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele Ariei de protecţie specială avifaunistică şi a Siturilor de importanţă comunitară, respectiv a Ariilor naturale protejate de interes naţional.
  Articolul 33(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic/agricol de terenuri de pe raza Ariilor naturale protejate de interes naţional, respectiv a Ariei de protecţie specială avifaunistică şi a Siturilor de importanţă comunitară este interzisă, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pe teritoriul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară sunt interzise orice forme de folosire a terenurilor incompatibile cu scopul de protecţie şi conservare.(3) Este interzisă schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor, indiferent dacă sunt folosite ca păşuni sau fâneţe.Articolul 34(1) În perimetrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi Siturilor de importanţă comunitară sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale.
  (2) În zonele umede şi în apropierea acestora, precum şi pe întreaga suprafaţă a rezervaţiilor naturale de interes naţional este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, excavaţiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei, cu excepţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor care se vor realiza cu înştiinţarea şi avizul Custodelui.(3) Pe teritoriul Ariilor naturale protejate de interes naţional îngrădirea terenurilor este permisă doar cu acordul Custodelui.(4) Pe teritoriul Ariilor naturale protejate de interes naţional curăţarea terenului de vegetaţie prin orice mijloace este permisă doar în baza unor studii care să ateste necesitatea acestor acţiuni pentru menţinerea stării favorabile de conservare şi doar cu avizul autorităţilor de mediu şi al Custodelui.(5) Este obligatorie menţinerea pajiştilor într-o stare favorabilă prin păşunatul combinat cu practicile tradiţionale de amenajare a păşunilor şi fâneţelor, tăierea tufişurilor şi arbuştilor din Aria de protecţie specială avifaunistică şi Siturile de importanţă comunitară. Acestea se vor realiza numai cu avizul şi înştiinţarea Custodelui.
  Articolul 35(1) Este interzisă cultivarea organismelor modificate genetic şi a combinaţiilor de culturi energetice, fără avizul Custodelui, pe întreg teritoriul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară.
  (2) În cazul culturilor de câmp pe mari suprafeţe: porumb, grâu, floarea-soarelui, soia, rapiţă şi altele asemenea, se pot folosi pentru combaterea biologică a dăunătorilor şi agenţilor fitopatogeni pesticide selective omologate pentru a combate speciile invazive dăunătoare culturilor în Aria de protecţie specială avifaunistică şi Siturile de importanţă comunitară.(3) Este permisă folosirea îngrăşămintelor chimice şi organice în limitele necesare, conform Ghidului Fermierului privind ecocondiţionalitatea, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în Aria de protecţie specială avifaunistică şi Siturile de importanţă comunitară.
  Articolul 36(1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes conservativ comunitar şi/sau naţional, care se află sub regim strict de protecţie, sunt interzise deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.(2) Pentru speciile de plante de interes conservativ comunitar şi/sau naţional, care se află sub regim strict de protecţie, sunt interzise:a) orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor;b) culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic.
  (3) Pentru habitatele de interes conservativ comunitar este interzisă orice activitate care poate duce la deprecierea stării de conservare.(4) În vederea asigurării condiţiilor necesare conservării unor specii de interes conservativ comunitar şi/sau naţional se vor menţine în toate arboretele un minimum de 12 arbori la ha, selectaţi dintre cei mai vârstnici şi/sau rupţi sau parţial uscaţi, arbori ce nu vor fi exploataţi. Aceşti arbori vor fi marcaţi corespunzător de către personalul Custodelui, în colaborare cu personalul gestionarilor fondului forestier.(5) În vederea protejării păsărilor de interes conservativ, este interzisă vânătoarea fără avizul Custodelui în zonele de agregare a păsărilor, în heleşteiele de la Moftinu Mic, polderul de la Andrid şi într-o zonă de 100 metri de la malul acestora.
  Articolul 37Pentru suprafeţele de teren (fâneţe şi păşuni) care nu se află sub angajament privind prevederile Ghidului informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale Programului naţional de dezvoltare rurală PNDR 2014-2020 se vor respecta următoarele:1. Sunt interzise deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri şi altele asemenea, respectiv depozitarea ilegală sau abandonarea deşeurilor pe suprafaţa Ariei de protecţie specială avifaunistică şi a Siturilor de importanţă comunitară, respectiv pe suprafaţa Ariilor naturale protejate de interes naţional.
  2. În cazul degradării evidente a păşunilor, Custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal. Durata de refacere a vegetaţiei după păşunat se stabileşte în funcţie de specia dominantă de plante valoroase, sol, precipitaţii, temperatură, condiţii de secetă, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, respectiv potrivit prevederilor amenajamentelor pastorale întocmite.3. Cositul şi strânsul fânului se pot face şi mecanizat, cu utilaje de capacitate mică, pe baza avizului Custodelui.4. Pentru gospodărirea durabilă a pajiştilor şi fâneţelor se recomandă menţinerea unei fâşii de protecţie necosite late de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12%, respectiv de 3 m pentru cele cu panta mai mare de 12%, la marginea fiecărei parcele.5. Cositul pe teritoriul Ariei de protecţie avifaunistică se va realiza până la data de 1 iulie, iar a benzii de 3 m, după data de 1 septembrie.6. Tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea prin orice mod a arborilor solitari sau a pâlcurilor de arbori existenţi pe pajişti, fără avizul Custodelui, este interzisă.7. Pentru gospodărirea pajiştilor se interzice tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea prin orice mod a aliniamentelor de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor, fără avizul Custodelui.8.
  În perimetrul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale, respectiv:a) arderea vegetaţiei sau curăţarea terenurilor prin incendiere;b) utilizarea pesticidelor în mod abuziv;c) introducerea speciilor de floră şi faună alohtone.9. Este interzisă tăierea sau degradarea vegetaţiei din habitatele naturale pentru care au fost declarate Aria de protecţie specială avifaunistică şi Siturile de importanţă comunitară.10. Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes conservativ comunitar şi/sau naţional, care se află sub regim strict de protecţie, sunt interzise:a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare, cu excepţia recoltărilor pe bază de derogare aprobată legal;b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă.
  Articolul 38(1) Toate intervenţiile la obiectivele de patrimoniu cultural: monumente istorice, situri arheologice şi peisaje culturale se vor realiza cu avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv cu avizul Custodelui.(2) Toate intervenţiile se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  Articolul 39Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de Custode, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional, indiferent de forma de proprietate.Articolul 40Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.Articolul 41Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor naturale protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acestora, de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi de către personalul Custodelui, administraţiei publice locale şi de către personalul altor organe ale statului cu competenţe în zonă.
  Articolul 42Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic şi cinegetic.Articolul 43Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru Custodele Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul acestora, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri/bunuri sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.Articolul 44Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea Custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate.Articolul 45
  Custodele Ariei de protecţie specială avifaunistică şi al Siturilor de importanţă comunitară, respectiv al Ariilor naturale protejate de interes naţional aduce la cunoştinţa publicului şi factorilor interesaţi prezentul regulament, prin afişare la sediile custozilor şi prin diseminarea lui către instituţiile cu atribuţii de control menţionate la art. 39, către primăriile comunelor Urziceni, Foieni, Ciumeşti, Sanislău, Pişcolt, Curtuişeni, Şimian, Voivozi, Tiream, Andrid, Căuaş, Sălacea, Tarcea, Cheşereu, Cherechiu, Diosig, Moftin; primăriile oraşelor Valea lui Mihai, Săcuieni; primăria municipiului Carei, precum şi către consiliile judeţene Satu Mare şi Bihor.
  ----