Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 762 din 18 iulie 2018privind aprobarea Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului şi ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de interes naţional 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 9 august 2018Data intrării în vigoare 09-08-2018

  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. 101.800 din 3 iulie 2018 al Direcţiei biodiversitate;– Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate nr. 1.169 din 25 septembrie 2017; Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 7/ANP/2018; Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.990 din 31 mai 2018; Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 162.220 din 15 mai 2018; Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 6.857/IRD din 17 mai 2018,
  în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului şi ROSCI0021 Câmpia Ierului şi al ariilor naturale protejate de interes naţional 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi, 2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183. Complexul hidrografic Valea Rece, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 iulie 2018.Nr. 762.
  ANEXĂ Deschideți REGULAMENTULariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, al siturilorde importanţă comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului şi ROSCI0021 Câmpia Ierului şi alariilor naturale protejate de interes naţional 2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voivozi,2.676. Pădurea Urziceni, 2.677. Dunele de nisip Foieni, 2.679. Mlaştina Vermeş şi 2.183.Complexul hidrografic Valea Rece