Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 592 din 2 august 2018privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui şi Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 9 august 2018Data intrării în vigoare 09-08-2018

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale imobilelor având nr. MFP 27361, 27358, 100996, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Clubului Sportiv „Viitorul“ Vaslui, instituţie în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii şi a înscrierii bunurilor în cartea funciară, potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă comasarea bunurilor având nr. MFP 100998, 27359, 27360, 101002 la poziţia cu nr. MFP 27355, ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară.(2) Se aprobă comasarea nr. MFP 26274, 26275, 26277, 26278, 100837, 100849, 144708 la poziţia cu nr. MFP 26273, ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară.(3) Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate ca urmare a comasării sunt prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 2 august 2018.Nr. 592.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui,care îşi actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării şi îşi modifică datele tehnice ca urmare a înscrierii în cartea funciară,în condiţiile legii

  Nr. M.F.PCodul de clasificaţieDenumirea imobilului AdministratorulCaracteristicile tehnice actualizateValoarea actualizată (în lei)
  273618.26.02Pistă aeromodele şi automodeleClubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui CUI: 3552000Pistă aeromodelism şi automodelism cu suprafaţa de 2.145 mp (platformă betonată cu borduri şi asfalt) CF 81325 68.141
  273588.26.02
  Teren de fotbalClubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui CUI: 3552000Teren de fotbal gazon cu suprafaţa de 9.776,41 mp det. topo CF 72847 41.975
  1009968.26.02Sală polivalentăClubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui CUI: 3552000Teren în suprafaţă de 2.736 mp şi construcţie C1 - Sala sporturilor - Suprafaţă construită la sol: 2.442 mp, Su = 2.294,89 mp CF 81324 1.691.603
  Anexa nr. 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflateîn administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui şi Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ,care se comasează şi îşi actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării şi îşi modifică datele de identificare
  ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară

  Nr. M.F.PCodul de clasificaţieDenumirea imobilului Datele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)Valoarea actualizată a bunului rezultat în urma comasăriiAdresaAdministratorul
  Bunurile care se comasează273558.26.02Sediu administrativ şi sală de lupte Sediu: 3 birouri în holul sălii de lupte cu anexe. Suprafaţa totală de 612 mp, din care construcţie 520 mp141.295Localitatea Vaslui, str. Decebal nr. 1, judeţul VasluiClubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui CUI: 3552000
  100998
  PopicărieSală cu pistă de popice ridicare manuală. Suprafaţa 480 mp65.350
  27359Teren de fotbal cu zgurăTeren şi anexe. Suprafaţa 9.740 mp110.129
  27360Teren de handbal şi baschetTeren cu tribune de 250 de locuri şi anexe. Suprafaţa: 3.276 mp91.712
  101002CantinăSală de mese cu 30 de locuri. Suprafaţa 84 mp42.400
  Bun rezultat ca urmare a comasării27355 8.26.02Sediu administrativ şi complex sportivSuprafaţă teren: 13.759 mp compusă din: teren fotbal cu zgură, suprafaţă 9.884 mp; teren handbal şi baschet, suprafaţă: 2.934 m şi construcţii:
  C1 - S. construită la sol: 294 mp; popicărie cu Sc. = 293,54 mp şi Su. = 269,66 mp; C2 - S. construită la sol: 148 mp, vestiar fotbal cu Sc. = 148,32 mp şi Su. = 120,56 mp; C3 - S. construită la sol: 24 mp, gură ventilaţie cu Sc. = 23,81 mp; C4 - S. construită la sol: 499 mp, sală de lupte cu Su. = 436,23 mp şi cămin cazare şi cantină sportivi SU = 175,82 mp CF 80849
  997.263
  Bunurile care se comasează262738.26.02Sediu administrativ4 birouri şi anexe373.510Localitatea Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 53, judeţul NeamţMinisterul Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Ceahlăul“ Piatra-Neamţ, CUI: 2689905
  26274Sală de jocuriSală cu tribune de 400 de locuri şi anexe1.321.077
  26275Sală de antrenament lupte şi boxSală 30 x 12 m acoperită cu coritan, anexe460.290
  26277Teren de handbalTeren cu zgură cu tribună de 3.000 de locuri194.768
  26278Cămin de cazare şi bufet cantină24 locuri cazare şi anexe; 28 locuri cantină bucătărie şi anexe512.132

  Nr. M.F.PCodul de clasificaţieDenumirea imobilului Datele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)Valoarea actualizată a bunului rezultat în urma comasării
  AdresaAdministratorul
  100837Terenuri de tenis de câmp5 terenuri, din care 3 cu zgură şi 2 cu bitum110.508
  100849Suprafeţe terenuriSuprafaţă liberă - 4.624 mp. Alei şi spaţii verzi139
  144708Sală forţă şi sediu radioclubSală de 25/15 m = 195 mp376.768
  Bun rezultat ca urmare a comasării262738.26.02Sediu administrativ şi complex sportivTeren în suprafaţă de 12.086 mp (din acte) şi 5.094 mp (măsurată); (diferenţa de 6.927 mp a fost retrocedată) şi construcţii: C1 - corp administrativ P+1 cu suprafaţă construită la sol: 209,10 mp;
  C2 - sală de sport cu suprafaţă construită la sol: 1.045,39 mp; C3 - Clădire P+1 cu suprafaţă construită la sol: 339,32 mp; C4 - bucătărie cu suprafaţă construită la sol: 54,66 mp; C5 - pivniţă cu suprafaţă construită la sol: 14,75 mp; C6 - centrală termică dezafectată cu suprafaţă construită la sol: 190,25 mp; C7 - şopron cu suprafaţă construită la sol: 37,04 mp; C8 - magazie cu suprafaţă construită la sol: 19,56 mp; C9 - sală de sport (P+1) cu suprafaţă construită la sol: 526,68 mp; C10 - magazie cu suprafaţă construită la sol: 86,71 mp; C11 - vestiar terenuri tenis cu suprafaţă construită la sol: 67,36 mp; C12 - grup social cu suprafaţă construită: 12,10 mp; C13 - grup social cu suprafaţă: 15,83 mp; C14 - coş fum centrală dezafectată cu suprafaţa: 5,39 mp; C15 - staţie reglare gaz metan cu suprafaţă: 6,21 mp. CF nr. 53169
  7.628.100Localitatea Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 53, judeţul NeamţMinisterul Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Ceahlăul“ Piatra-Neamţ, CUI: 2689905
  ----