Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 591 din 2 august 2018privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo asupra unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova şi actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 9 august 2018Data intrării în vigoare 09-08-2018

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 356/2007 privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Judo a unui imobil în suprafaţă de 2.653,37 m^2, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Prahova,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 şi art. 874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo asupra unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 356/2007 privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Judo a unui imobil în suprafaţă de 2.653,37 mp, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Prahova.
  Articolul 2Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo sunt prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 3Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului prevăzut la art. 2 potrivit anexei nr. 2.Articolul 4Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 5Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 2 august 2018.Nr. 591.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo
  Nr. MFP.Codul de clasificareAdresaPersoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosinţă gratuită Persoana juridică care are bunul în administrareCaracteristicile tehnice ale bunului imobilValoarea de inventar (lei)
  102025 (parţial)8.26.02Municipiul Ploieşti, Str. Latină nr. 14, judeţul PrahovaFederaţia Română de Judo 14397378Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova (CUI 2844812)
  Bază sportivă şi de antrenament Suprafaţă = 2.653,37 mp, din care: suprafaţa construită = 112,86 mp, tribună cu 1.500 de locuri2.042.167
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului înregistrat în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MFP 102025, care îşi actualizează valoarea de inventarşi îşi modifică caracteristicile tehnice ca urmare a reevaluării şi înscrierii în cartea funciară
  Nr. M.F.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdministratorulAdresa actualizatăCaracteristicile tehnice actualizateValoarea actualizată (în lei)
  102025
  8.26.10Bază sportivă şi de antrenamentDomeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova CUI 2844812Localitatea Ploieşti, Str. Latină nr. 14, judeţul PrahovaBază sportivă şi de antrenament compusă din: suprafaţă teren: - 2.731 mp (din acte) - 2.717 mp (măsurată) şi construcţii: - C1 - birouri, vestiare şi sală de sport, în regim de parter + etaj, cu suprafaţă construită la sol: 112,86 mp, - C2 - grup sanitar (WC) cu suprafaţă construită la sol: 4,93 mp CF 1350672.042.167
  ----