Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili (Anexa 1)
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016Data intrării în vigoare 24-06-2016
  Formă consolidată valabilă la data 10-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-08-2018 până la data de 27-12-2018

  Abrogat de Articolul 9 din ORDIN nr. 3.236 din 27 decembrie 2018 la data 28-12-2018  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.849 din 17 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016.
  Notă CTCE *) Forma consolidată a PROCEDURII din 17 iunie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016, la data de 10 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016; ORDINUL nr. 3.619 din 16 decembrie 2016; ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Articolul III din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 prevede:Art. III(1) Operatorii economici care au fost înregistraţi să distribuie şi să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum şi cei înregistraţi să distribuie şi comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat pot să depună, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare, după caz.(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise pentru operatorii economici înregistraţi să distribuie şi să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum şi pentru cei înregistraţi să distribuie şi comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat îşi pierd valabilitatea.
  1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea depozitului angro care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare cu produse energetice sau a spaţiului de comercializare prin care produsele energetice pot fi comercializate en détail;La data de 10-08-2018 Litera a) din Punctul 1. a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018b)