Structură Act


Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicată**)fondului funciar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 1998Data intrării în vigoare 05-01-1998
  Formă consolidată valabilă la data 09-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-08-2018 până la data de 17-06-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.1 din 05-01-1998

  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 18 din 19 februarie 1991, (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1998, la data de 09 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 23 ianuarie 1998; LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998; ORDONANŢA nr. 90 din 26 august 1998; LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 1998; LEGEA nr. 218 din 25 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 1 noiembrie 1999; ORDONANŢA nr. 69 din 24 august 2000; LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 545 din 17 octombrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001; LEGEA nr. 389 din 13 iunie 2002; LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; LEGEA nr. 358 din 6 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006; LEGEA nr. 341 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 47 din 13 martie 2007; LEGEA nr. 340 din 3 decembrie 2007; LEGEA nr. 67 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 71 din 16 aprilie 2010; LEGEA nr. 158 din 12 iulie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 81 din 28 septembrie 2011 aprobata prin LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012***); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013; LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014; DECIZIA nr. 13 din 15 ianuarie 2015; LEGEA nr. 38 din 11 martie 2015; DECIZIA nr. 748 din 4 noiembrie 2015; LEGEA nr. 186 din 24 iulie 2017; LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018; LEGEA nr. 231 din 2 august 2018.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, dându-se textelor o noua numerotare. Menţionăm că Legea nr. 169/1997 conţine şi unele articole proprii, numerotate de la II la V, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 18/1991 şi care sunt reproduse în nota de la pag. 16.
  Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991 şi a mai fost modificata prin Legea nr. 29 din 21 martie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 22 martie 1991, prin Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 21 august 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992 (aprobată prin Legea nr. 114 din 18 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992), prin Ordonanţa Guvernului nr. 46 din 12 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994 (aprobata prin Legea nr. 132 din 22 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 decembrie 1994), prin Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 15 august 1995 (aprobată prin Legea nr. 104 din 16 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995), prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 31 august 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996 (aprobata prin Legea nr. 47 din 4 aprilie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997) şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 28 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.
  Notă CTCE Conform art. 1 din ORDONANŢA nr. 90 din 26 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998, se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1999 inclusiv, a termenului de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi finanţarea acţiunilor legate de punerea în aplicare a acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legile anuale ale bugetului de stat. ORDONANŢA nr. 90 din 26 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998 a fost aprobata cu modificări de LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 noiembrie 1998 menţinând acelaşi termen de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 1 noiembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 3 noiembrie 1999, se aproba prelungirea până la data de 31 decembrie 2000 a termenului de finalizare a acţiunilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi finanţarea acţiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile alocate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legile anuale ale bugetului de stat.Conform art. 4 din ORDONANŢA nr. 69 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000, termenul de finalizare a acţiunilor de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 1/2000 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.Conform art. unic din LEGEA nr. 389 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 1 iulie 2002, termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2004.A se vedea LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12 ianuarie 2000, LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 23 aprilie 2001.Pentru o vedere completa asupra modului de aplicare a Legii nr. 18/1991 republicată a se avea în vedere şi HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001.Conform pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013, Legea nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, care determină modificări şi asupra altor acte normative, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, cu câteva excepţii.Potrivit art. 52 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013, la data de 1 ianuarie 2016, alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.