Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 34 din 13 martie 1987privind modificarea periodicitatii de rapoarte şi completarea dării de seama statistice de stat, cod 60-1-0601 A "Îndeplinirea planului de aprovizionare tehnico-materială (Apr.)"
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 12 din 28 martie 1987Data intrării în vigoare 28-03-1987

    În temeiul art. 9 lit. a) din Decretul Consiliului de Stat nr. 10/1986 privind aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile socialiste şi perfecţionarea sistemului informaţional,Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:Articolul 1Se aprobă modificarea periodicitatii de rapoarte din "trimestrial" în "lunar" şi completarea cu o anexa, potrivit machetei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărîre, a dării de seama statistice de stat, cod 60-1-0601 A "Îndeplinirea planului de aprovizionare tehnico-materială (Apr.)", prevăzută la pct. 43 din anexa nr. 4 a la Decretul Consiliului de Stat nr. 10/1986.
    Articolul 2Direcţia Centrala de Statistica, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Comitetul de Stat al Planificarii vor prezenta Consiliului de Miniştri, pînă la finele trimestrului III. 1987, propuneri pentru compensarea volumului suplimentar de muncă de evidenta şi de hirtie, rezultat din aplicarea prevederilor art. 1, prin reducerea corespunzătoare de date rapoarte prin sistemul darilor de seama statistice.CONSILIUL DE MINIŞTRI ALREPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAPrimul-ministru,Constantin Dascalescu------------