Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 4 octombrie 2001Data intrării în vigoare 04-10-2001
  Formă consolidată valabilă la data 26-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-07-2018 până la data de 16-05-2021


  Notă CTCE
  Conform pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004, în cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".Conform pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 816 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 11 august 2005, în tot cuprinsul normelor metodologice, inclusiv în anexele aferente acestora, denumirile "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" şi "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuiesc cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, în tot cuprinsul normelor metodologice, denumirile "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului", "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" sau "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuiesc cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 761 din 1 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009, în tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".Conform pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, în tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".Conform pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013, în tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!