Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016privind diminuarea risipei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 21-05-2017
  Formă consolidată valabilă la data 28-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-07-2018 până la data de 24-07-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 217 din 17 noiembrie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 934 din 21 noiembrie 2016, la data de 28 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 200 din 20 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. III din LEGEA nr. 200 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018 aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se suspendă de la data publicării prezentei legi până la data de 1 februarie 2019, cu excepţia art. II care intră in vigoare la 3 zile de la data publicării.
  Anterior prevederile LEGII nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 au mai fost suspendate prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 30 iunie 2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 30 iunie 2017, care a dispus:
  Articol UNIC
  Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016, se suspendă începând cu data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2017.
  Prin LEGEA nr. 239 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 6 decembrie 2017, aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016, se suspendă incepand cu data intrării in vigoare a prezentei ordonante de urgenta până la data de 30 iunie 2018.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmărit de toţi operatorii economici din sectorul agroalimentar.(2) În sensul prezentei legi, prin risipă alimentară se înţelege situaţia în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării şi sunt distruse, conform legislaţiei în vigoare.