Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2002Data intrării în vigoare 23-12-2002
    Formă consolidată valabilă la data 27-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-07-2018 până la data de 25-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002, publicate în Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie 2002, la data de 27 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003; ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003; LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015; LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016; LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.La data de 01-01-2017 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016(2) Abrogat.La data de 27-07-2018 Alineatul (2) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 191 din 19 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018(3)