Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017Data intrării în vigoare 13-09-2017
    Formă consolidată valabilă la data 20-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-07-2018 până la data de 26-08-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 640 din 7 septembrie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017, la data de 20 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2 şi art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.(2) Prezenta hotărâre stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2017-2018, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.792 final de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2018, precum şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792.La data de 20-07-2018 Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 533 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018Articolul 2