Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 19 iulie 2018Data intrării în vigoare 19-07-2018

  Luând în considerare necesitatea prorogării termenului de administrare a contribuabililor mijlocii de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, în scopul evitării riscului ca contribuabilii mijlocii să nu poată fi administraţi corespunzător, a riscului direct asupra colectării creanţelor bugetare, având în vedere ponderea veniturilor realizate de către aceşti contribuabili în bugetul general consolidat, se impune prorogarea termenului.Ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de lege a unui termen care nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de nivelul legii, fiind necesar ca măsura prorogării să fie adoptată anterior împlinirii termenului de către titularii obligaţiei, luând în considerare necesitatea modificării competenţei organului fiscal central în domeniul administrării contribuabililor mijlocii, precum şi necesitatea reorganizării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aceşti contribuabili şi situaţia extraordinară ce se poate crea prin imposibilitatea administrării contribuabililor mijlocii în lipsa unor structuri competente, pentru evitarea impactului negativ asupra colectării creanţelor bugetare, având în vedere faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018, se prorogă până la data de 1 noiembrie 2018.Articolul 2Până la data de 1.08.2018 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care să declanşeze procedurile de implementare a Legii nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul preluării administrării contribuabililor mijlocii de către organele fiscale de la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 17 iulie 2018.Nr. 71.----