Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 496 din 5 iulie 2018privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iulie 2018Data intrării în vigoare 11-07-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Dragalina, judeţul Călăraşi, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 5 iulie 2018.Nr. 496Anexa nr. 1*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMA
  comunei Dragalina, judeţul Călăraşi
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dragalina, judeţul CălăraşiDescrierea stemeiStema comunei Dragalina, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.În partea superioară, în partea dreaptă, în câmp roşu, pe un soclu dreptunghiular, se află bustul unui bărbat, văzut din faţă, purtând mustaţă, chipiu cu panaş pe cap, îmbrăcat cu o tunică cu epoleţi, încheiată cu doi nasturi, având la gât Crucea de Fier, iar pe piept, în partea stângă, poziţionate 2:1, Ordinul „Mihai Viteazu“, Ordinul „Coroana României“ şi Ordinul „Steaua României“, totul de argint.În partea superioară, în partea stângă, în câmp verde, se află trei spice de grâu de aur, încrucişate.În vârful scutului, pe culoare albastră, se află un soldat roman, cu un coif pe cap, încins la mijloc, în partea stângă, cu o sabie, ţinând cu mâna dreaptă o sabie cu un cap de turc înfipt în ea, totul de argint. Soldatul stă călare pe un cal alb, aflat în salt, cu valtrap şi harnaşament auriu, ţinând cu mâna stângă frâul animalului.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateBustul face trimitere la generalul Ioan Dragalina, erou al Primului Război Mondial, cel de la care provine numele comunei.Cele trei spice de grâu fac referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor ce alcătuiesc comuna.Soldatul roman călare este preluat din blazonul lui Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti, pe ale cărui moşii s-a format comuna.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----