Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 443 din 21 iunie 2018privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iulie 2018Data intrării în vigoare 11-07-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrative-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 21 iunie 2018.Nr. 443Anexa nr. 1*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul MureşDescrierea steaguluiModelul steagului municipiului Sighişoara este format, conform anexei nr. 1, dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, având fondul galben şi două benzi verticale paralele, roşii.În centru, între cele două benzi este imprimată stema municipiului Sighişoara.În partea de sus, deasupra stemei, este inscripţionat statutul localităţii „MUNICIPIUL“, iar în partea de jos, sub stemă, denumirea „SIGHIŞOARA“, cu litere de culoare neagră.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1, stema municipiului Sighişoara se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, încărcat de o cetate de argint cu 3 turnuri crenelate.În poarta cetăţii se află un leu rampant, poziţionat spre dreapta, încoronat şi limbat, ţinând în labe o spadă, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumateCetatea reprezintă oraşul-cetate care în Evul Mediu a fost un important centru economic, cultural, militar şi religios. Cetatea Sighişoara este înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind cea mai bine păstrată cetate medievală locuită, astfel încât asigură şi în prezent faima localităţii în ţară şi în lume.Leul de aur, rampant, purtător de spadă, încoronat şi limbat, semnifică statutul juridic pe care l-a avut în trecut municipiul, care îi conferea dreptul de a pronunţa pedeapsa capitală - jus gladii -, precum şi remarcabila sa capacitate de apărare. Leul simbolizează puterea, frumuseţea, generozitatea, iar astăzi semnifică forţa de renaştere şi de înflorire a localităţii.Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.Culoarea roşie simbolizează putere, generozitate, dragoste, dorinţa de a servi patria.Culoarea galben este simbolul forţei, al bogăţiei şi al purităţii, culoarea holdelor de grâu copt.
  ----